Over Kerkproeverij

Over Kerkproeverij

 

We zijn wel vaak gastvrij als kerk, maar zijn we ook echt uitnodigend?
Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday. Dit is een initiatief van Michael Harvey (auteur van Meer dan welkom) dat inmiddels wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt dé gelegenheid om iemand die je kent persoonlijk uit te nodigen naar een toegankelijke kerkdienst die speciaal voor hen is georganiseerd. Om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof. Dit kunnen mensen zijn in je omgeving die al lange tijd niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof (denken te) hebben. Het daagt de kerk ook uit om eens stil te staan bij hoe de viering overkomt voor gasten.

Ook als je als gelovige zelf misschien even niet zoveel meer hebt met ‘de kerk’, kan Kerkproeverij juist een aanleiding zijn om je te laten verrassen. Door medegelovigen, door te bezinnen op wat geloof betekent voor jou, door jezelf uit te dagen om tóch iemand uit te nodigen, door biddend het gesprek aan te gaan. Met de ander, met jezelf, met God.

Met deze landelijke campagne van Kerkproeverij willen we sinds 2017 de verbinding aangaan en het uitnodigen faciliteren voor kerken. Een jaar vond met succes de tweede editie van Kerkproeverij plaats. Honderden kerken participeerden en deden een uitnodiging aan mensen in hun omgeving.

Natuurlijk heeft afgelopen jaar ook een editie van de Kerkproeverij plaatsgevonden, in het weekend van 28 en 29 september. Maar het staat deelnemende kerken altijd vrij om een andere datum te kiezen voor hun Kerkproeverij. De initatiefnemers en deelnemende partners willen met Kerkproeverij een beweging in gang te zetten waarin een cultuur van uitnodigen centraal staat.

Foto: Aron Bagel

Aanbevelingen

Arnoud Drop (Directeur Alpha Nederland)

“Ik word enthousiast van Kerkproeverij omdat het een initiatief is waarin kerken in eenheid christenen stimuleren om anderen uit te nodigen. Als wij op een ongedwongen manier relaties leggen met de buurt en laten proeven hoe relevant en echt het evangelie is, ben ik er van overtuigd dat dit voor veel mensen naar meer gaat smaken.”

 

Sjaak van den Berg, directeur IZB

“Kerkproeverij geeft je als gemeentelid net dat zetje dat je nodig hebt om eindelijk eens een keer die ene buurman of vriendin uit te nodigen om een keer mee te gaan. Om te laten proeven van het goede dat jij daar ontvangt. Wie weet welke mooie gesprekken daar weer uit voort komen!”

 

Arjan Lock, directeur EO

“Soms wordt God zichtbaar door een ontmoeting met andere mensen of zomaar ergens in de natuur. De plek waar alle mogelijke soorten mensen al eeuwenlang God zoeken en door Hem gevonden worden is de kerk. Durf jij je te laten verrassen?”

 

Janneke Nijboer – missionair predikant en specialist Missionair Werk bij de PKN

“Doe mee aan de Kerkproeverij en laat anderen ontdekken wat er achter jouw hoge kerkmuren gebeurt. Grijp je kans en voer een gastvrije maaltijd op van kerkmuziek, gebeden en oeroude teksten, die actueel en aansprekend tot leven komen. Omlijst het geheel met vriendelijke ontmoetingen met vaste kerkgangers. Nodig mensen uit en laat je door hen verrassen!”

 

Joost Röselaers, Algemeen Secretaris van de Remonstranten

“Kerkgangers ervaren de kerk dikwijls als een tweede thuis. Een vertrouwde plek waar je tot rust komt, (nieuwe) mensen ontmoet, en een ander verhaal hoort. Wij zijn geneigd om deze plek voor onszelf te houden, we praten er weinig over met vrienden en bekenden. Wij weten ook niet, hoe wij het ter sprake zouden moeten brengen. Kerkproeverij biedt een goede gelegenheid om een ander eens uit te nodigen in ons tweede thuis!”

 

Elsbeth Gruteke, EO-presentator en predikant Protestantse Gemeente Zeewolde

“De Kerkproeverij is een mooie manier om de mensen om je heen, buren, vrienden, collega’s, familie, eens kennis te laten maken met de bijzondere, waardevolle plek waar je zelf zoveel ontvangt. Laat die ander eens proeven van de stilte, de woorden uit de Bijbel, de gemeenschap en… de koffie. Wij doen mee, jullie ook?”

 

Wim Altink, predikant van het kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten en voorzitter kerngroep Kerkproeverij

“Hoe zou het zijn als iedereen in Nederland zich uitgenodigd weet voor samenkomst of kerkdienst van leuke en relevante mensen? Hoe zou het zijn als iedereen in Nederland te weten komt dat in het weekend van de Kerkproeverij de deuren van alle kerken wagenwijd openstaan? Het licht van het evangelie mag gezien en ervaren worden. Daarom ondersteun ik het initiatief van de Kerkproeverij van harte!”

 

Leo Fijen, hoofd Levensbeschouwing KRO-NCRV

“In de kerk leer je dat het niet om jou gaat maar om de ander en dat je van die verbondenheid een leuker mens wordt.’

 

Henk van Steeg, EO-presentator

“Gek hè?! Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit iemand mee heb genomen naar de plek waar ik iedere zondag zo graag kom. Komende september ga ik het gewoon doen! Jij ook?!”

 

Machiel Jonker, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)

“Het evangelie is voor anderen. Of de anderen nu binnen het kerkgebouw Jezus ontmoeten of erbuiten: de uitdaging ligt bij de christen om de ander te laten proeven van de goedheid van God.”

 

Gert Hutten, directeur Stichting tot Heil des Volks

“Veel lokale kerken leren om zich in te zetten voor de bloei van het dorp of de stad. Veel kerken leren steeds beter om kerk te zijn voor de wereld en om gastvrij te zijn in de buurt. Gastvrij zijn is wat anders dan zeggen dat iedereen welkom is. Gastvrij zijn is mensen uitnodigen, om te eten bijvoorbeeld. Stel je voor dat we weer het lef krijgen om mensen mee te nemen naar onze feesten en vieringen omdat we blij zijn dat we bij Jezus horen en blij zijn met de gemeenschap. De kerk is zo gek nog niet. Er is veel te proeven van de goedheid van God. Kerkproeverij! Heerlijk. Wie nodig jij uit en wie neem jij mee?”

 

Anmar Hayali, coördinator Samen Kerk in Nederland (SKIN), de landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken

“De missionaire campagne ‘Kerkproeverij’ is een prachtig initiatief, zeker voor onze context in deze tijd. In onze samenleving leven veel mensen die niet met het christelijk geloof zijn opgevoed of Christus en zijn Kerk de rug hebben toegekeerd. Middels deze campagne bundelen diverse kerkgenootschappen hun krachten om mensen (weer) bekend te maken met het Evangelie van onze Heer Jezus Christus. Eenheid en missie van de Kerk gaan hand in hand (zie Johannes 17:21).”

 

Majoor Richard W.E. de Vree, Veldsecretaris Leger des Heils

“Het Leger des Heils gelooft dat mensen (opnieuw) de liefde van God mogen ontdekken en ervaren. Wat zou het geweldig zijn als mensen door kerkproeverij voor het eerst of opnieuw in aanraking komen met de vreugde en saamhorigheid van het christelijk geloof. Via onze maatschappelijke activiteiten komen we met veel mensen in contact en is er een verbinding tussen ons en de samenleving…maar wij hebben meer te delen: God houdt in Christus Jezus van ieder mens! Kerkproeverij biedt ons een prachtige en unieke kans om dit onder de aandacht te brengen!”

 

René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland

“Waarom zou je alleen zélf genieten van iets waar je blij van wordt? Dingen worden nog mooier als je anderen erin laat meegenieten. God wilde de schoonheid van zijn schepping ook niet voor zichzelf houden, maar delen met mensen. Kerkproeverij herinnert me hieraan. Voor mij is het een aansporing om het goede van God niet voor mezelf te houden, maar te delen met anderen.

 

Jan Wolsheimer, directeur MissieNederland

“De Kerkproeverij is een prachtig middel om gemeenteleden in alle ontspanning vertrouwd te maken met missionair werk en iets van hun eigen kerk te laten zien aan hun buren en vrienden. Er hoeft geen show opgetuigd te worden, het kost weinig tijd en het maakt de hele gemeenschap weer eens bewust van de missie van de kerk.”